Wettelijk

WETTELIJKE VERMELDINGEN.


Toegankelijkheid


Opmerkingen

 

MyChevrolet.be - Algemene voorwaarden van de Site

 

1. Intellectueel eigendom
2. Koppelingen naar de Site
3. Servicetoegang
4. Materiaal en gedrag van bezoekers
5. Nauwkeurigheid van de informatie
6. Aansprakelijkheid
7. Regerende wetgeving en jurisdictie

 

Privacy beleid

 

1.Gegevensbescherming
2. Persoonsgegevens die we verzamelen
3. Verzameling van andere informatie
4. Gebruik van cookies
5. Cookies van derden
6. Web bakens en pixels
7. Cookies toestaan en uitschakelen
8. Persoonsgegevens en gebruik van uw persoonsgegevens
9. Waar bewaren we uw persoonsgegevens?
10. Toegang tot informatie
11.Wijzigingen aan ons privacy beleid
12. Contact

 

Voorwaarden afsprakenmodule

 

 

WETTELIJKE VERMELDINGEN. ↑Top 

Deze website (de ‘Site’) wordt beheerd door Chevrolet Belgium NV (‘Chevrolet’), onderneming geregistreerd volgens Belgisch recht met hoofdkantoor te Prins Boudewijnlaan 24B, 2550 Kontich (België). Voor de algemene voorwaarden van deze Site, omvat Chevrolet ook de Chevrolet Dealers en aanverwante ondernemingen.
BELANGRIJK JURIDISCH BERICHT: Lees deze voorwaarden aandachtig alvorens u de Site gebruikt, want ze zijn bindend voor u. Door deze Site te gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden aanvaardt, ongeacht of u beslist om zich te registreren bij Chevrolet. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gebruik deze Site dan niet.

 

Toegankelijkheid ↑Top

Chevrolet engageert zich om zijn websites voor alle gebruikers toegankelijk te maken.

 

Opmerkingen ↑Top

De informatie hierin vervat is ontworpen om zo begrijpelijk en feitelijk mogelijk te zijn. We behouden ons het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen, uitrusting, specificaties, modellen, versies of beschikbaarheid. Sommige koppelingen op deze Site kunnen verwijzen naar websites beheerd door onafhankelijke eigenaars. De informatie die deze bevatten valt onder de gehele verantwoordelijkheid van die eigenaars. Chevrolet en zijn reclamebureaus hebben geen controle over de inhoud van onafhankelijke websites en dragen er geen verantwoordelijkheid voor; deze koppelingen worden enkel ter informatie aan de bezoeker aangereikt.

 

MyChevrolet.be – Algemene Sitevoorwaarden ↑Top

1. Intellectuele eigendom

Alle materialen op de Site zijn de intellectuele eigendom van Chevrolet. Inhoud aangeboden onder een ‘Creative Commons’-licentie wordt duidelijk aangegeven en het gebruik van die inhoud wordt beheerd door die specifieke licentie. Alle andere materialen mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van het nodige om hetzelfde online te bekijken. U mag echter wel volledige pagina’s van de Site afdrukken voor uw persoonlijk gebruik op de volgende basis:
(a) De documenten of aanverwante grafische inhoud op de Site worden op geen enkele manier gewijzigd.
(b) De grafische inhoud op de Site wordt niet apart van de bijhorende tekst gebruikt
(c) De copyright-, handelsmerk- en andere kennisgevingen worden duidelijk aangegeven in alle kopieën.
Niettegenstaande het algemene karakter van het voorgaande kan Chevrolet u de mogelijkheid geven om wallpapers, screensavers en andere tools van de Site te gebruiken. Dergelijke downloads worden door deze voorwaarden gedekt. Elk gebruik van Site-onderdelen dat niet beantwoordt aan deze voorwaarden is verboden, en dat ongeacht het doel. De materialen op de Site werden grondig gescand en getest in alle fasen van de productie. Toch beveelt Chevrolet aan steeds een virusscan te activeren voor u de Site gebruikt. Chevrolet adviseert u bovendien een actuele reservekopie van uw vaste schijf te maken voordat u de software gebruikt. Raadpleeg uw netwerkbeheerder alvorens u materialen downloadt op een computer in het netwerk.

2. Koppelingen naar de Site

Als u naar de Site wenst te linken, moet dit naar de startpagina van MyChevrolet.be zijn.

3. Servicetoegang

Hoewel Chevrolet alles in het werk stelt om de Site 24 uur per dag beschikbaar te houden, kan Chevrolet om geen enkele reden aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke of periodieke onbeschikbaarheid van de Site. De toegang tot de Site kan tijdelijk en zonder voorafgaand bericht worden opgeschort bij systeemfouten, onderhoud of herstelling of wegens oorzaken waar Chevrolet geen vat op heeft

4. Materiaal en gedrag van bezoekers

Persoonlijk identificeerbare informatie wordt hieronder besproken in het privacy beleid van Chevrolet. Andere materialen die u verzendt naar of post op de Site worden als niet-vertrouwelijk en niet-propriëtair beschouwd. Chevrolet heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke materialen. Chevrolet en zijn vertegenwoordigers zijn vrij om dergelijke materialen en gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere elementen daaruit te kopiëren, vrij te geven, te verspreiden, te integreren of op een andere manier te gebruiken, en dat ongeacht het doel. Het is verboden om materialen van of naar de Site te sturen:
(a) die bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, abusief, discriminerend, gevaarlijk, schandelijk, godslasterlijk zijn, aanzetten tot rassenhaat, een vertrouwensbreuk veroorzaken, de privacy schenden of ergernissen of ongemakken kunnen veroorzaken.
(b) waarvoor u niet alle nodige licenties en/of goedkeuringen hebt gekregen.
(c) die gedrag vormen of aanmoedigen dat als een misdrijf wordt beschouwd, dat leidt tot burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier onwettig is of de rechten van derden schendt, en dat in om het even welk land ter wereld.
(d) dat technisch schadelijk is (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, logische bommen, trojans, wormen, schadelijke componenten, corrupte gegevens en andere schadelijke software of schadelijke gegevens). U mag de Site niet misbruiken (inclusief, maar niet beperkt tot hacking). Chevrolet zal ten volle samenwerken met ordehandhavers of gerechtelijke vonnissen die Chevrolet vragen of verplichten om de identiteit vrij te geven van personen of personen te lokaliseren die materialen plaatsen die tegen de bepalingen van alinea 4 ingaan.

5. Nauwkeurigheid van de informatie

De informatie op deze website is bestemd voor klanten van Chevrolet Belgium en is mogelijk niet van toepassing in andere landen. Chevrolet zal alle redelijke inspanningen leveren om te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat en up-to-date is. Door de aard van de voertuigvoorraden en wijzigingen in de specificaties van voertuigen bij de jaarlijkse updates, enz. kunnen de producten die op deze Site worden getoond, verschillen van de laatste specificaties. Bepaalde beschreven of afgebeelde uitrusting kan slechts verkrijgbaar zijn in bepaalde landen of tegen meerprijs. We raden klanten dan ook aan om specifiek vereiste eigenschappen bij de bestelling te controleren bij hun retailer. Chevrolet behoudt zich het recht voor om de productspecificaties op elk moment te wijzigen. De verklaringen op deze Site zijn niet bindend en de materialen op de Site zijn louter bedoeld ter informatie en houden geen voorwaarden, garanties of condities in. Chevrolet biedt de Site dan ook, binnen de grenzen van de wet, aan met als uitgangspunt dat Chevrolet alle voorstellingen, garanties en condities of andere voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot voorwaarden opgelegd door de wet) uitsluit die, behalve voor deze voorwaarden, een effect kunnen hebben op de Site.

6. Aansprakelijkheid

 

Chevrolet en zijn functionarissen, directeurs, werknemers of agenten wijzen elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor om het even welk bedrag of type van verlies of schade aan u of derden af (inclusief maar niet beperkt tot elke directe of indirecte schade, schade of resulterende verliezen of schade of verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, geldgebruik of verliezen of schade als gevolg van of op een andere manier in verband met business onderbrekingen, ongeacht eventuele aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, (inclusief maar niet beperkt tot) nalatigheid, contract of andere) met betrekking tot de site of op een andere manier verbonden met het gebruik ervan, het onvermogen om hem te gebruiken of de resultaten van het gebruik van de Site, sites waarnaar de Site linkt of de materialen op die websites, inclusief maar niet beperkt tot schade of verlies door virussen die een impact kunnen hebben op uw computeruitrusting, software, gegevens of andere eigendommen door uw toegang, het gebruik van of het bladeren door de Site of het downloaden van materialen van de Site of andere websites waarnaar de Site linkt. Niets in deze voorwaarden kan de aansprakelijkheid van Chevrolet uitsluiten of beperken voor:
(a) sterfgevallen of persoonlijke letsels veroorzaakt door nalatigheid van Chevrolet;
(b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstellingen;
(c) elke aansprakelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt. 

7. Regerende wetgeving en jurisdictie

Elk geschil naar aanleiding van deze Site zal worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen en volgens de Belgische wetgeving.


Privacybeleid↑Top

1. Gegevensbescherming

Chevrolet respecteert de privacy van elke persoon die de Site bezoekt. Het onderhavige beleid bepaalt welke informatie Chevrolet kan verzamelen en bewaren en hoe die informatie zal worden gebruikt. Lees het volgende nauwkeurig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe we ze zullen verwerken. 

2. Persoonsgegevens die we verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken: 

Informatie die u ons doorgeeft door formulieren op onze Site in te vullen. Dat omvat ook de gegevens die u invoert wanneer u zich registreert om onze Site te gebruiken, wanneer u zich inschrijft op onze diensten, wanneer u materialen plaatst of wanneer u verdere diensten vraagt. We kunnen u ook informatie vragen wanneer u een probleem met onze Site rapporteert.
Als u contact met ons opneemt, houden we een verslag van die correspondentie bij.
We kunnen u ook vragen om onderzoeken in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

3. Verzameling van andere informatie
In sommige gevallen kunnen we informatie over u verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van niet-persoonsgebonden gegevens zijn uw IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, het besturingssysteem van uw computer en de domeinnaam van de website vanwaar u op onze Site of publiciteit bent terechtgekomen. Dit zijn statistische gegevens over de internetacties en -patronen en is niet terug te voeren op een bepaalde persoon.

4. Gebruik van cookies

De website, e-mailberichtgeving, online diensten, publiciteit en interactieve applicaties van Chevrolet kunnen zogenaamde “cookies” en andere technologieën zoals webbakens en pixeltags gebruiken. Een “cookie” is een 100 % tekstuele string van informatie die we naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer sturen a.d.h.v. onze webserver. Deze cookie stelt onze website in staat om te onthouden wie u bent en wanneer een verbinding tot stand werd gebracht tussen de webserver en de webbrowser. Cookies worden voornamelijk gebruikt om de gebruikers te identificeren en onze webserver in staat te stellen op uw profiel afgestemde webpagina’s aan te reiken, die uw bezoek aan de Chevrolet website tot een meer persoonlijke ervaring maken en beter aansluiten bij uw behoeftes. Chevrolet en zijn partners maken ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonlijke informatie te onthouden terwijl u onze website, applicaties en online diensten gebruikt. Dit bijvoorbeeld door de informatie op te slaan die u al eerder verstrekte in een web form. Er kunnen twee types van cookies gebruikt worden op deze website: 

(a) Sessie-cookies: dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser blijven tot u de website verlaat. Deze cookies vervallen ook als u de website gedurende een zekere periode niet bezoekt.

(b) Blijvende cookies: deze cookies blijven veel langer in het cookiebestand van uw browser. De tijdsduur hiervan hangt af van de instellingen van uw internetbrowser. Blijvende cookies maken het mogelijk om informatie door te geven aan een webserver telkens iemand de Site bezoekt. Blijvende cookies worden ook wel “tracking cookies” genoemd

5. Cookies van derden

Chevrolet doet soms een beroep op derden om te adverteren en onze marketingcommunicatie op te volgen. Deze derden maken gebruik van cookies om de doeltreffendheid van de reclame te meten en de inhoud ervan te personaliseren. Tot de informatie die mogelijk verzameld wordt door derden in opdracht van Chevrolet behoren geolocalisatie gegevens of contactinformatie, zoals een e-mailadres.

6. Webbakens en pixels

Onze websites en e-mailcommunicatie kunnen een elektronische afbeelding bevatten, die webbaken of pixeltag genoemd wordt. Webbakens en pixeltags worden voornamelijk gebruikt door technologieën van derden, zoals Google Analytics, om de activiteit van de bezoekers op onze website te monitoren

7. Cookies toestaan en uitschakelen

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw internet browser aan te passen. Hiervoor verwijzen wij naar de instructies van uw browser of naar de site “About cookies”. Houd er rekening mee dat sommige functies en kenmerken van de Chevrolet website niet beschikbaar zijn als cookies uitgeschakeld zijn.

8. Persoonsgegevens en gebruik van uw persoonsgegevens

We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen (uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) (“Persoonsgegevens”) tenzij u ons die vrijwillig opgeeft. Als u niet wenst dat we uw Persoonsgegevens verzamelen, geef ze dan a.u.b. niet door.

Als u reeds Persoonsgegevens hebt doorgestuurd en deze gegevens uit onze databases wenst te verwijderen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres of telefoonnummer onderaan dit beleid. We zullen al het redelijke doen om uw gegevens uit onze databases te schrappen.

We zullen uw gegevens nooit verkopen. Uw gegevens worden enkel vrijgegeven aan Chevrolet, zijn dochterondernemingen of aanverwante ondernemingen, retailers en ondernemingen die in naam van Chevrolet werken (‘geselecteerde derde partijen’).

We willen uw gegevens graag gebruiken om u op de hoogte te houden over nieuwe producten, bestaande producten, diensten, marktonderzoek en speciale aanbiedingen en om onze service aan u te meten en te verbeteren. Chevrolet en onze geselecteerde derde partijen kunnen hierover contact met u opnemen (post of telefoon). 

Als u een bestaande klant bent, zullen wij of onze geselecteerde derde partijen enkel via elektronische weg (e-mail of SMS) contact met u opnemen, met informatie over de producten van Chevrolet. 

Als u een nieuwe klant bent, zullen wij of onze geselecteerde derde partijen enkel via elektronische weg contact met u opnemen als u hiermee hebt ingestemd. 

U hebt het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. We zullen u doorgaans informeren (alvorens uw gegevens te verzamelen) wanneer we uw gegevens voor dergelijke doeleinden willen gebruiken of als we uw gegevens voor die doeleinden willen doorgeven aan derden. U kunt uw recht om die verwerking te verhinderen gebruiken door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren waarmee we uw Persoonsgegevens verzamelen. U kunt dat recht ook op elk ogenblik uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens vermeld in de sectie ‘Contact’ hieronder.

Onze Site kan occasionele koppelingen naar andere Chevrolet -websites bevatten, evenals koppelingen naar een van onze dealers, servicepartners, andere aanverwante ondernemingen en sociale netwerksites. Maar opgelet: als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben, waarvoor we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Gelieve hun privacy beleid na te lezen alvorens persoonlijke gegevens naar deze websites te verzenden.

We kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven aan geselecteerde derde partijen: 

Indien we een onderneming of activa kopen of verkopen. In dat geval kunnen we uw Persoonsgegevens vrijgeven aan de potentiële koper of verkoper van die onderneming of activa.

Als Chevrolet of alle activa worden overgenomen door een derde partij. In dat geval behoren de Persoonsgegevens van onze klanten tot de overgedragen activa.

Als we verplicht worden om uw Persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen en toe te passen of om de rechten, eigendom of veiligheid van Chevrolet, onze klanten of anderen te beschermen. Dat omvat ook de uitwisseling van informatie met andere ondernemingen en organisaties omwille van fraudebescherming en de beperking van kredietrisico’s.

9. Waar bewaren we uw Persoonsgegevens?

De gegevens die we over u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeelsleden buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Door uw persoonlijke gegevens door te sturen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle maatregelen treffen die binnen de grenzen van het redelijke nodig zijn om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld.

Alle informatie die u ons aanlevert, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of zelf hebben laten kiezen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze Site, dient u dit wachtwoord zelf vertrouwelijk te houden. We vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet nooit volledig beveiligd. Hoewel we ons best doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van de gegevens doorgestuurd via de Site niet garanderen. Informatie doorsturen gebeurt dan ook op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsmaatregelen gebruiken om een ongeoorloofde toegang te voorkomen. 

10. Toegang tot informatie

Als u Persoonsgegevens hebt doorgegeven aan Chevrolet en die gegevens in onze bestanden wenst te corrigeren of wenst te verwijderen, of als u wilt weten welke Persoonsgegevens we over u verwerken, kunt u contact opnemen met de klantendienst van Chevrolet (zie onder contact verder hieronder). Indien gewenst kunt u deze informatie ook per brief opvragen bij de Data Privacy Officer van Chevrolet Belgium (zie Prins Boudewijnlaan 24B, 2550 Kontich (België)). We zullen al het mogelijke doen om uw verzoek te beantwoorden.

11. Wijzigingen aan ons privacy beleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst aan dit privacy beleid aanbrengen, zullen we op deze pagina publiceren. Controleer deze pagina dus geregeld op updates of wijzigingen aan ons privacy beleid.

12. Contact

Als u vragen, opmerkingen, commentaar of verzoeken hebt in verband met dit privacy beleid of als u uw Persoonsgegevens via de Site hebt doorgegeven en die gegevens uit onze database wenst te verwijderen, neem dan contact met ons op via:
Customer Service Chevrolet Belgium
Prins Boudewijnlaan 24B
2550 Kontich (Belgique)
Telefoon: +32 (0)2 620 04 91 (alle werkdagen van 9u tot 17u30)
Bevoegde rechtbank: Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0404.957.875 RPR Antwerpen
Maatschappelijke zetel: Chevrolet Belgium NV, Prins Boudewijnlaan 24B, 2550 Kontich (België)


Voorwaarden Afsprakenmodule ↑Top

De afspraak wordt geboekt via MyChevrolet en wordt bevestigd door uw Chevrolet Erkend Hersteller via e-mail. Op dat moment komt de afspraak tot stand.

Afspraken geboekt voor 12 uur ’s middags ontvangen dezelfde dag nog een bevestiging van de Chevrolet Erkend Hersteller.

Afspraken geboekt na 12 uur ’s middags ontvangen de volgende dag voor 12 u een bevestiging van de Chevrolet Erkend Hersteller.

Het is mogelijk dat in uitzonderlijke gevallen dit verloopt via de Servicedesk van MyChevrolet. 

Indien noodzakelijk neemt uw Chevrolet Erkend Hersteller tussendoor rechtstreeks contact met u op in verband met de details van uw afspraak, bijvoorbeeld wanneer u bij de boeking de vraag om een mobiliteitsoplossing heeft aangevinkt. 

Belangrijk: Op het moment dat de afspraak definitief tot stand is gekomen, worden de algemene voorwaarden van de Chevrolet Erkend Hersteller van kracht. Dergelijke algemene voorwaarden regelen de afhaling van het voertuig, de betaling van de facturen, de afspraken over extra werkzaamheden, sleepkosten en/of voorschot, de aansprakelijkheid, de verleende waarborg(en), bevoegde rechtbanken etc. Vraag uw Chevrolet Erkend Hersteller indien gewenst om deze voorwaarden.

 MyChevrolet.be wordt uitgegeven door:

Chevrolet Belgium NV
Prins Boudewijnlaan 24b - 2550 Kontich
KBO 0404 957 875 RPR Antwerpen 

 

In samenwerking met de deelnemende Chevrolet Dealers en Erkend Herstellers in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

 

 Kies uw taal : Nederlands | Français